ΕΥΝΑΡΔΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΕΥΝΑΡΔΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

Νόνη Δούνια: Αναστήλωση και αξιοποίηση του κτιρίου του Εϋνάρδειου Διδασκαλείου της Αίγινας!

Ανάγκη αναστήλωσης και αξιοποίησης του κτιρίου του Εϋνάρδειου Διδασκαλείου της Αίγινας Την εγκατάλειψη ενός από τα πιο φημισμένα Καποδιστριακά κτίρια της Αίγινας, που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Εϋνάρδειου…