ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Δήμος Αίγινας: Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος!

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 (ΦΕΚ 3088/Β΄/24-07-2020) περί εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών…