fappornvideos.com
indian porn
free sex

Πως οραματίζομαι το Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο της Αίγινας! (Ε.Σ.Υ)

Σκοπός του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι η πρόληψη και θεραπεία των νοσημάτων με στόχο οι άνθρωποι να πεθαίνουν από βαθιά γεράματα και όχι από αρρώστιες.

Ο μόνιμος πληθυσμός της Αίγινας, κατά την απογραφή του 2011 ήταν 13.056 και του Αγκιστρίου 1.142. Σήμερα υπολογίζεται να έχει ξεπεράσει τους 15.000 μόνιμους κατοίκους και κατά περιόδουςφθάνεικαι τις 80.000. Ακόμη έχει υπολογιστεί ότι η ετήσια μετακίνηση επιβατών από και προς τον Πειραιά ανέρχεται στους 1.830.000 επιβάτες ανά έτος

Το Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Αίγινας ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990 και δεν μπορεί εκ των πράγματων να καλύψει τις ανάγκες του τόπου ,κατά δεύτερο λόγο το κέντρο υγείας έχει τα μαύρα του χάλια  επειδή τόσα χρόνια διοικούνταν από τα εκάστοτε κομματικά όργανα που απέβλεπαν στα ρουσφέτια και σε ιδιοτελή συμφέροντα με αποτέλεσμα  αντί να βελτιώνεται,δυστυχώς η κατάσταση του να επιδεινώνεται.

Το σύστημα υγείας που προτείνω Θα απαρτίζεται από ένα γενικό νοσοκομείο , από ένα δίκτυο οργανωμένων ιατρείων κατανεμημένων στο νησί ανάλογα με τον τοπικό πληθυσμό ΚΑΙ οργάνωση της σχολικής υγείας.(Περιφερειακά ιατρεία ΕΣΥ)

Οι γιατροί των περιφερειακών ιατρείων Θα αποτελούν τους κατά τόπους  οικογενειακούς γιατρούς . Θα έχουν την ειδικότητα της γενικής ιατρικής που θα φροντίζουν για την περίθαλψη, την συνταγογράφηση και τη διαχείριση της προληπτικής υγιεινής του πληθυσμούκαι θα παραπέμπουν με δικιά τους εξουσιοδότηση τους ασθενείς τους στου ειδικούς γιατρούς του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΕΣΥ) όταν και εφ’οσον κρίνουν ότι χρειάζονται την συμβουλή  ειδικού γιατρού και κανένας άρρωστος δεν θα καταφεύγει σε ειδικούς γιατρούς χωρίς την παραπομπή από τον οικογενειακό του γιατρό.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ !!!!!!

Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για νεογνά, βρέφη, παιδιά και εφήβους θα έχουν αποκλειστικά παιδίατροι του ΕΣΥ και να καθιερωθεί ο θεσμός του οικογενειακού παιδιάτρου .

Να καθιερωθεί ο θεσμός του σχολίατρου (που θα εχει ειδικότητα παιδιάτρου), του οδοντίατρου και του εξειδικευμένου παιδοψυχολόγου σχολείου, οιόποιοι θα ανήκουν στο Ε.Σ.Υ και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Οι σχολίατροι θα είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα των εμβολιασμών, την παρακολούθηση της σωματικής διάπλασης και της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ:

Η οργάνωση της πρόληψης και η λειτουργία τμήματος προληπτικής υγιεινής είναι άμεση προτεραιότητα τωνπεριφερειακών ιατρείων σε συνεργασία με το Νοσοκομείο της Αίγινας(Ε.Σ.Υ) και θα γίνεται με βάση τις προδιαγραφές της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας (ΠΟΥ).Θα αφορά τέσσερα  σκέλη:

 • την προστασία από τις λοιμώξεις,
 • πρόληψη του καρκίνου μαστού, της μήτρας, του προστάτη, του γαστρεντερικού συστήματος και των πνευμόνων,κ.α
 • Πρόληψη παχυσαρκίας, σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης, αθηρωματικής αγγειακής νόσου,
 • πρόληψη και διατήρηση ψυχικής υγείας .

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ -ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Το παρόν Κέντρο Υγείας θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα  Γενικό Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υκαι ένα πολυδύναμο σύστημα τακτικών εξωτερικών ιατρείων που θα καλύπτουν ειδικότητες του παθολογικού και χειρουργικού τομέα. Τα ιατρεία θα λειτουργούν με ραντεβού και η παραπομπή των ασθενών σε αυτά θα γίνεται αποκλειστικά από τους οικογενειακούς γιατρούς .

Το τμήμα των επειγόντων περιστατικών θα συγκροτείται από γιατρούς της παθολογικής και χειρουργικής κλινικής και θα συνεπικουρείται από τις διάφορες ειδικότητες όποτε παραστεί ανάγκη.

Συγκεκριμένα να καθιερωθούν τα πιο κάτω τακτικά εξωτερικά ιατρεία ανά τομέα:

Παθολογικός τομέας:

 • Γενικής παθολογίας,
 • πνευμονολογικό
 • καρδιολογικό,
 • γαστρεντερολογικό*
 • ενδοκρινολογικό*
 • νεφρολογικο και ρευματολογικό* κ.α.

Χειρουργικόs τομέας:

 • Γενικής χειρουργικής
 • Ορθοπεδικό τμήμα*
 • Γυναικολογικό τμήμα*
 • Οφθαλμολογικό τμήμα*,
 • Αγγειοχειρουργικό τμήμα* .

.*Τα ιατρεία (με *) θα λειτουργούν το ελάχιστο τρείς φορές την εβδομάδα. Και χωρίς αστερίσκο σε καθημερινή βάση .

Στο Νοσοκομείο θα λειτουργούν αρχικά μία παθολογική, μία χειρουργική κλινική και μια Μονάδα αυξημένης φροντίδας /εντατικής θεραπείας με τέσσερα κρεβάτια, καθώς και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Επίσης θα υπάρχουν τα πιο κάτω τμήματα τα οποία θα υποστηρίζουν την λειτουργία του νοσοκομείου και του συσήματος υγείας :

Παθολογική κλινική: Θα στελεχώνεται από συμβούλους-ιατρούς και συγκεκριμένα καρδιολόγο ,πνευμονολόγο,γαστρεντερολόγο κλπ.

Χειρουργική κλινική: Θα νοσηλεύει επείγοντα περιστατικά και ασθενείς για προγραμματισμένα χειρουργεία .

ΜΑΦ/ΜΕΘ: Θα έχειυπεύθυνο γιατρό πνευμονολόγο/εντατικολόγο  (πνευμονολόγοι που δεν έχουνεξειδίκευση μονάδας εντατικής θεραπείας δεν θα προσλαμβάνονται από το νοσοκομείο της Αίγινας).

Μονάδα τεχνητού νεφρού. 10 κρεβάτια-

Αναισθησιολογικό τμήμα : 1 Διευθυντής και 2 επιμελητές. 

Aπεικονιστικόςτομέας: :θα είναι εξοπλισμένο με ακτινογραφικό, αξονικό τομογράφο, τμήμα υπερήχων και αγγειογράφικο τμήμα .(τμήμα μαγνητικής τομογραφίας στο μέλλον)

Μικροβιολογικό&βιοχημικό τμήμα: θα διενεργεί όλες τις εξετάσεις ρουτίνας ενός γενικού νοσοκομείου πρωτοβάθμιάς περίθαλψής, με εξαίρεση τις πολύ σπάνιες και μη επείγουσεςειδικές εξετάσεις .(π.χ μοριακές και πολύ εξειδικευμένες ανοσολογικές.)

 Διηνεκής εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας:

Μέσα στα καθήκοντα του νοσοκομείου είναι η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (Ιατρών ,νοσηλευτών , βιοτεχνολογικού προσωπικού)με την τακτική επιστημονική ενημέρωση , σεμινάρια και χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών για θέματα που θα σχετίζονται με την βελτίωση του επιπέδου παροχήςυπηρεσιώνυγείας.

Ο πληθυσμός της Αίγινας αυξάνει σταθερά και πολύ σύντομα προβλέπεται να ξεπεράσει τις 20.000 το χειμώνα και να γίνειτουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερος το καλοκαίρι. Επιπρόσθετα εκτός από τους κατοίκους του Αγκιστρίου και της Αίγινας στο νοσοκομείο είναι δυνατό να νοσηλεύονται κάτοικοι της χερσονήσου των Μεθάνων και των γύρω περιοχών του.

Η βασική απασχόληση του πληθυσμού σχετίζεται με τον τουρισμό και καλύπτει όλο το φάσμα των εξαρτώμενων από τον τουρισμό επαγγελμάτων. Κατά συνέπεια , ένα οργανωμένο, σύγχρονο Νοσοκομείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ένα πολυδύναμο κέντρο υγείας θα είναι κίνητρο τουριστικής προτίμησης και ειδικά για τον Ιατρικό τουρισμό.

Η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας προσφέρει πολλά οφέλη στον τοπικό πληθυσμό όπως είναι η απαλλαγή από έξοδα ταξιδιού και διαμονής στην Αθήνα , απώλειας εργατοωρών, λιγότερη ταλαιπωρία για τον άρρωστο και κυρίως καλλίτερες παροχές υγείας.

Τελειώνοντας , Θέλω να υπενθυμίσω οτι η μεγαλυτερη οικονομικη επένδυση μιας χωράς είναι η εξασφάλισηενόςεξαιρετικούσυστήματοςυγείας που στόχοέχει να μηδενοποιήσει τις αρρώστιες, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της δαπάνης για περίθαλψη , κόστος πρόωρης συνταξιοδότησης και η το δυνατόν εξάλειψη  θανάτων ενεργού εργατικού δυναμικού.

Γι’ αυτό αποτελεί χρέος μας  για τον τόπο , τον λαό του και το μέλλον των παιδιών και των απογόνων μας να παλέψουμε για την πραγματοποίηση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΕΣΥ παρά τις αντιδράσεις και τα εμπόδια  πού βάζουν τα οργανωμένα ‘συμφέροντα και ο μεσαίωνας’ στον τόπο μας.

Στην προσπάθεια για την υλοποίηση του ονείρου ενός σύγχρονου  μοντέλου υγείας στον Τόπο θα χρειασθεί να γίνει μια επιτροπή πρωτοβουλίας πολιτών που θα αποτελείται ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ .

Η επιτροπή αυτή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΠΕΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ και σκοπό θα έχει την κινητοποίησης του κόσμου , της Βουλής για επίτευξη του ποθητού στόχου.

Ξέρω ότι ο δρόμος είναι ανηφορικός και δύσβατος αλλά δεν υπάρχει δρόμος της αρετής και  του ωριαίου που να είναι εύκολος .

Εμείς οι Έλληνες έχουμε μια ιστορία γεμάτη από τέτοια παραδείγματα .

Εμπρός λοιπόν να το πετύχουμε .

Με εκτίμηση στους Αγκιστρώτες και Αιγινήτες συμπολίτες μου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ .ΧΡΗΣΤΟΥ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ .

ΓΙΑΤΡΟΣ. ΕΣΥ.

ΥΓ: Σάς δηλώνω ότι δεν πρόκειται να βάλω υποψηφιότητα για δημοτική η κοινοβουλευτική θέση με καμία παράταξη η κόμμα και ούτε θα διεκδικήσω πολιτικά οφίτσια, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΕΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

busty shemale takes dick deep.naked teens
desi videos
xvideos big nippels on omegle.