17 προσλήψεις πολλών ειδικοτήτων στο Δήμο Αίγινας -Δείτε τα δικαιολογητικά!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με διάρκεια τεσσάρων (04) μηνών και ειδικότερα:

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 2
ΥΕ Εργατών καθαριότητας 5
ΥΕ Εργατών οδοποιίας 1
ΥΕ Εργατών ύδρευσης 2
ΔΕ Διοικητικού 1
ΔΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Φυλάκων 1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1
ΔΕ Μηχανολογίας 1
ΔΕ Ναυαγοσωστών 2

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 01/06/2020 έως 03/06/2020

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Αίγινα, ΤΚ 18010

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.